Home

We bieden ondersteuning aan jongeren (van) uit onderwijs voor wie het een uitdaging is om verbinding te behouden met zichzelf, context, opleiding en samenleving.   

We maken op een andere manier school zodat er voor elke leerling en leerkracht een plaats is waar ze zich verder kunnen ontplooien en hun kansen verhogen.  


NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, en versterkt

  • Leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid worden.
  • Klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat
  • Leerkrachten, teams en school in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat
AANBOD

We streven er naar zoveel mogelijk activiteiten en gesprekken op de school van de leerling te laten doorgaan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk. We voorzien een aantal individuele en groepsactiviteiten binnen onze organisatie.
Daarnaast werken we vraaggericht en op maat. Elke leerling zijn programma ziet er anders uit. Wij bieden geen voltijds aanbod aan, maar bekijken wat nodig is om te voldoen aan de specifieke noden en vraag
AANLOOPFASE

De aanloopfase is een traject dat bedoeld is om leerlingen voor te bereiden naar een duaal leren toe. Jongeren in een aanloopfase dienen steeds ‘arbeidsbereid’ te zijn maar nog niet ‘arbeidsrijp’.