AANBOD

WORKSHOPS

CTRL-ALT-DELCREA-1
SPORTCITYLIFE
KOKEN&BAKKEN CREA-DYNAMICS
HONDENFLUISTERAAR

INDIVIDUEEL

SOCIALE VAARDIGHEDENROUWVERWERKING
PROGRAMMA OP MAAT

SAMENWERKING MET PARTNERS

FORTAKUNÉKRINGLOOPCENTRA
HEERLIJKHEID VAN HEULE


CTRL-ALT-DEL

Het krijgen van een overzicht van alle processen die bezig zijn, deze onder loep nemen en indien gewenst één of meerdere processen aanpassen of beëindigen.

Dit doen wij ook, maar dan met onszelf.
Wij gaan in groep en actief met ons lichaam aan de slag om ons waardevolle zijn meer (terug) onder controle te krijgen.
Ctrl-Alt-Del geeft je de mogelijkheid en tools om eigen patronen te zien, jezelf te trainen om je emoties onder controle te houden en deze op een bewustere manier te uiten.
De trainingen gaan door in groep van max. 8 jongeren.
Een reeks bestaat uit 5 tot 8 sessies van +-2,5u.
‘Ctrl-Alt-Del’ focust op volgende inhoud, vaardigheden en attitudes:

Controle:
Controle (terug) krijgen over eigen lichaam en/of geest. Hoe is het met de verbinding tussen mijn lichaam en geest?
Over welke gevoelens wil ik controle hebben? Welk gedrag wil ik meer onder controle hebben?
Alternatieven:
Bewust worden van mijn eigen handelen en de eventuele oorzaken.
Welke alternatieven/ mogelijkheden zijn er om mijn proces te veranderen? Wat werkt voor mij? Wat werkt niet?
Ontdekken wat de invloed van de geest op het lichaam is EN de kracht van het lichaam op de geest.
Bewuster worden van mijn emoties en mijn geautomatiseerde reacties daarbij.
Delete:
Terug naar je eigen focus en kracht.
Welk proces wil ik bij mezelf stoppen/veranderen?
Bewuster mijn emoties en denkpatronen ervaren.
Bewuster kunnen kiezen voor een reactie.

De kernprocessen waar we bij stilstaan zijn:
. Zelfcontrole
. Zelfvertrouwen
. Doorzettingsvermogen
. Kracht

METHODISCH
De methodieken die aangereikt worden in dit hele proces, zijn:
. Cirkelen
. Ervaringsleren
. De ademhaling
. Weerbaarheidsoefeningen (Rots en water)
. Interactietraining
. Sport en parcours
. Gevechtssport

SPORT

Er worden verschillende sporten aangereikt. Vaak terugkomende sporten zijn:
. fitness
. balsporten (voetbal, basketbal en volleybal)
. mountainbike
. lopen

Deze kunnen doorgaan individueel of in groep en met deze doelstellingen:
. Sport gericht op het individu. Leren doorzetten en volhouden,
succeservaringen opdoen door vol te houden, ervaren dat sporten zorgt
voor meer psychische rust en zelfvoldoening.
. Sport gericht op de groep. leren samenwerken in groep, groepsreflectie
van de eigen houding in de groep en de gevolgen daarvan, elkaar
aanmoedigen, fair play, de kracht van steun en aanmoediging – en die van
uitsluiting en egoïsme.

KOKEN&BAKKEN

In deze twee cursussen werken de jongeren in duo’s samen aan bereiding. Iedere jongere werkt op zijn niveau en tempo.
Natuurlijk is samenwerking met- en ondersteuning van elkaar van even groot belang.
De jongeren staan in voor de uitvoering van het bereiden van maaltijden als ook voor het opruimen en schoonmaken van de keuken.
De cursus wordt beëindigd met een gezellig eetmoment met elke deelnemer.

HONDENFLUISTERAAR

Hoe reageren honden op menselijk gedrag en met welk gedrag kunnen we dat positief beïnvloeden?
In deze workshop gaan we op zoek hoe onze emoties en gedraging een invloed hebben op het gedrag van honden.
Met enkele methodieken vertalen we deze interacties en reflecteren bij de interacties met mensen rondom ons.
We gaan op stap met enkele honden en ervaren dit in de praktijk. Onderweg, in de natuur, halen we een frisse neus, creëren een moment van rust en de kans om even het hoofd helemaal leeg te maken.

CREA-1

In de cursus crea-1 verplaatsen we ons naar de Heerlijkheid van Heule waar we onze creazolder vinden.
In deze cursus kunnen de jongeren, afhankelijk van hun interesse, ervaringen of vaardigheden individueel aan een artistiek stuk werken.
Zo kan Pinterest ons inspireren, evengoed als streetart, een songtekst van een favoriete artiest of een levensspreuk die de jongere op het lijf geschreven is.
We beschikken over een ruim aanbod aan materialen waarmee gewerkt kan worden en de mogelijkheden en technieken zijn onbeperkt.
In deze cursus vinden jongeren de rust in het moment om even op zichzelf te focussen en zich te verliezen in hun werkstuk.

CITYLIFE

De stad als terrein om te leren en te ervaren.
We vertrekken vanuit de positieve en negatieve ‘ervaringen’ die de jongeren reeds gehad hebben met de stad.
We bezoeken plekken die voor de jongere van bijzondere waarde zijn en leren vooral van elkaar. We verzamelen ervaringen van elkaar, inwoners en passanten en maken zo een gepersonaliseerd ‘stadsplan’.
Het gepersonaliseerde stadsplan als resultaat krijgt vorm doorheen het proces: de interacties, gesprekken en dialogen die we met elkaar hebben en iedereen die ons pad kruist.

CREA-DYNAMICS

De cursus crea-dynamics draait rond interactie, samenwerking en sociale vaardigheden.
Met een groep van maximum zes jongeren doorlopen we in 6 sessies het proces. Met de ganse groep bepalen we wat we gaan maken, hoe we dat gaan doen en wie welke delen op zich neemt.
We ondersteunen elkaar, spreken af, verdelen taken, sturen elkaar bij en bouwen zo werkelijk samen aan één geheel.
In deze cursus oefenen we in het uitkomen voor jouw mening op positieve manier, het beoefenen van positieve sociale interacties en triggeren we initiatief en verantwoordelijkheid.
Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar en het resultaat is een gedeeld succes. Of we nu een maquette een kortfilm, een strip of een fototentoonstelling maken.