Aanloopfase

De aanloopfase is een traject dat bedoeld is om leerlingen voor te bereiden naar een duaal leren toe. Jongeren in een aanloopfase dienen steeds ‘arbeidsbereid’ te zijn maar nog niet ‘arbeidsrijp’.

De aanloopfase wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Het doel van de aanloopfase is steeds een instap in duaal leren of de arbeidsdeelname van leren en werken.

De aanloopfase omvat twee componenten/twee focussen – focus vorming – focus werkervaring

Binnen het project aanloopfase -focus vorming kan de jongere zowel deelnemen aan vorming, als opleidingservaring opdoen op een arbeidsvloer in een beschermde setting of een combinatie van beiden zoals wij dit doen. Vorming betekent dat bepaalde attitudes nog verworven dienen te worden.

Het aanbieden van dit traject bevat een min. van 13 uren.

Voor VZW Oranjehuis/Aura ziet dit er als volgt uit.

Op woensdag is er een interne vorming horeca van 7u.
Daarnaast dienen de jongeren nog een minimum aan 6 uren te voldoen op een arbeidsvloer die we nu een stageplaats noemen.
Voor de jongeren van horeca is dit ervaring opdoen in een externe grootkeuken.

Op dinsdag en donderdag bieden we een interne vorming klusjes/verbouwingen aan, dit ook voor 7 uren om daarnaast ervaring op te doen in een extern technisch team.

Binnen het project aanloopfase –focus werkervaring kan de jongere werkervaring opdoen op een reële arbeidsvloer.
Dit traject omvat ook een min. van 13 uren te presteren. Na een positieve evaluatie en een proefperiode van minimum een maand kan de jongere doorstromen naar een betaald contract OAO (overeenkomst alternerende opleiding) ofwel doorgeleid te worden naar een IBAL (intensievere begeleiding alternerend leren).
Hierin heb je dan ook twee focussen, te oriënteren fase en tewerkstelling.

De onderwijsverstrekker (CLW’s), de tewerkstellingsbegeleiders, bepalen telkens de noodzaak tot deelname aan een aanloopfase en voert een screening uit.
Het aanspreekpunt van de ALF doet de verdeling onder de aanbieders/organisatoren.
De aanmeldingen worden geplaatst op een aanmeldingsdocument.De noden van de jongere en de doelstellingen worden opgenomen in een actieplan.

Het OH , als organisator, houdt de onderwijsverstrekker tussentijds stipt op de hoogte van aanwezigheid, evolutie, … m.b.t. de jongere en ook in omgekeerde richting.
Voor elke jongere die start in de Aanloopfase dienen we een begeleidingsovereenkomst en daarnaast ook eens stage overeenkomst op te maken, zowel intern als extern.