NAFT

Het aanbod van NAFT is vaak een gecombineerd aanbod. Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien. NAFT biedt een diversiteit aan mogelijkheden om een maatgericht, flexibel traject uit te werken. Het versterken van de sociale en schoolse vaardigheden, herstelgesprekken, het coachen van leerkrachten, … zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Elk traject start met de aanmelding via het CLB.  Vanaf dat moment worden alle actoren (school, CLB, leerling, ouders, andere sleutelfiguren, …) betrokken bij het traject.  De doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd op de interesses en de noden van de betrokkenen.

Specifieke aandacht gaat naar het behouden van de band tussen de leerling(en) en de school in functie van gekwalificeerde uitstroom. Elk traject wordt gekenmerkt door een waarderende en verbindende aanpak. Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten werkt NAFT complementair aan en nauw samen met de onderwijsinstelling en het CLB.

NAFT wordt aangeboden door 11 schoolexterne organisaties die door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd worden. Aura is hier 1 van.

Duur?
Een NAFT duurt zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Na een reeks workshops wordt er met alle partijen geëvalueerd en beslissen we samen hoe het vervolg er zal uit zien.